การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

             ServerShop.in.th ให้บริการส่งพัสดุด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

           - บริการส่งด้วยพนักงานทางร้าน

           - บริการส่งพัสดุแบบธรรมดา - ใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน

           - บริการส่งพัสดุแบบด่วน (อีเอ็มเอส) - ใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน

           - บริการขนส่งเอกชน - ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน

 

            บริการส่งด้วยพนักงานทางร้าน จัดส่งในกรณีที่ผู้รับสินค้าอยู่ใกล้บริเวณทางร้านหรือสะดวกที่ทางเราจะไปส่ง

ในกรณีนี้ค่าบริการจัดส่งฟรีหรือตามตกลง

            บริการส่งพัสดุแบบธรรมดา และแบบด่วน (อีเอ็มเอส) ServerShop.in.th จะใช้บริการของไปรษณีย์ไทย

ซึ่งจะจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

            บริการขนส่งเอกชน ServerShop.in.th จะใช้บริการของ เอ็นทีซี, ด่วนเหนือ, สยามเฟริสท์, กิตติวัตร, เชาวลิน,

เซ้าท์เทิร์น ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส, ดอกอ้อ ทรานสปอร์ต, พีเอ็ม พีแอล พีพี ขนส่ง, เฮชดับบลิวแอล, ทีดีเอส และอื่นๆ

ซึ่งจะจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับ เฉพาะกรณีที่ สถานที่ส่งสินค้า เป็นร้านค้า หรือจุดที่สังเกตได้ง่าย ภายในตัวจังหวัด และบริเวณใกล้เคียง

            อัตราค่าจัดส่ง ขึ้นกับพื้นที่บริการ ขนาดสินค้า และน้ำหนักสินค้า

            ค่าจัดส่งสินค้าสำหรับบริการขนส่งเอกชน จะเก็บค่าจัดส่งที่ปลายทาง เมื่อรับสินค้า (ยกเว้น ขนส่งกรุงเทพ)

            หมายเหุต: ในกรณีที่สถานที่จัดส่งสินค้า เป็นอาคารโรงพยาบาล สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า

หรือ สถานที่จัดส่ง ที่อยู่ภายในเขตอุตสาหกรรม พื้นที่หวงห้าม หรืออยู่บนหมู่เกาะ เช่น เกาะพะงัน,

ค่าขนส่งจะต้องชำระจากต้นทางเท่านั้น โดยสามารถสอบถามเพื่อประมาณค่าส่งได้ที่หน้า ติดต่อเรา

            หมายเหุต: สำหรับสถานที่จัดส่งที่เป็นเขตพื้นที่อุทยาน นิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่จำกัดการเข้า-ออก อื่นๆ

ทางผู้รับ จะต้องนัดรับสินค้าด้วยตนเองกับทางขนส่ง ทางขนส่งจะไม่สามารถเข้าพื้นที่ เพื่อนำส่งสินค้าให้ได้